BARNPASSNING

Vi vill skapa tid för träning, därför ingår tjänsten barnpassning som en kostnadsfri service i alla medlemskap.

För att besöket på Lekamer ska bli så trevligt som möjligt är det nödvändigt att våra ordningsregler följs.

Barnpassningen är till för medlemmars barn i åldrarna 3 månader till 10 år. Ett besök varar i max 1.5 timme per gång och endast en gång per dag.

En förälder måste alltid finnas i anläggningen när barnet vistas i barnpassningen.

Föräldern måste alltid kunna nås omgående om barnet behöver sin förälder. Personalen tar hand om barnen, men föräldern är alltid huvudansvarig. Vid första besöket är föräldern tillsammans med sitt barn på barnpassningen för att barnet på ett tryggt sätt ska lära känna personalen och lokalen. (Detta gäller vid passning av förskolebarn.)

Om barnpassningen är fylld till en viss kvot så kan vi besluta att inte ta in fler barn för tillfället. De mindre barnen skall vara torra, mätta och utvilade vid avlämning. Mat får inte förtäras i barnpassningen.

För att kunna ha uppsikt över hela barngruppen sköter personalen varken toabesök eller blöjbyten, utan hämtar föräldern vid behov.

BARNPASSNING

Vi vill skapa tid för träning, därför ingår tjänsten barnpassning som en kostnadsfri service i alla medlemskap.

För att besöket på Lekamer ska bli så trevligt som möjligt är det nödvändigt att våra ordningsregler följs.

Barnpassningen är till för medlemmars barn i åldrarna 3 månader till 10 år. Ett besök varar i max 1.5 timme per gång och endast en gång per dag.

En förälder måste alltid finnas i anläggningen när barnet vistas i barnpassningen.

Föräldern måste alltid kunna nås omgående om barnet behöver sin förälder. Personalen tar hand om barnen, men föräldern är alltid huvudansvarig. Vid första besöket är föräldern tillsammans med sitt barn på barnpassningen för att barnet på ett tryggt sätt ska lära känna personalen och lokalen. (Detta gäller vid passning av förskolebarn.)

Om barnpassningen är fylld till en viss kvot så kan vi besluta att inte ta in fler barn för tillfället. De mindre barnen skall vara torra, mätta och utvilade vid avlämning. Mat får inte förtäras i barnpassningen.

För att kunna ha uppsikt över hela barngruppen sköter personalen varken toabesök eller blöjbyten, utan hämtar föräldern vid behov.